Varsity vs South LyonVarsity vs Bowling GreenJV vs South LyonVarsity vs SkylineJV vs Bowling GreenVarsity vs PerrysburgVarsity vs MonroeVarsity Girls vs MonroeVarsity vs TecumsehJV vs Tecumseh